headerphoto
Početak Djelatnosti
Predmet poslovanja društva: PDF Print E-mail
 
 
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • opskrba plinom
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • upravljanje grobljima
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • tržnice na malo
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • računovodstveni poslovi