headerphoto
Početak Zimska služba
Zimska služba PDF Print E-mail

Temeljem članka 13. Odluke o nerazvrstanim cestama i članka 40. Statuta Grada Sv. Ivana Zeline, Gradsko poglavarstvo Grada Sv. Ivana Zeline donijelo je PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE, te Grad poslove zimske službe povjerava poduzeću Zelinske komunalije d.o.o.

Planom rada zimske službe određuju se operativne zone, djelokrug rada, vrijeme rada, te način organiziranja zimske službe na području Grada Sv. Ivana Zeline. Područje Grada Sv. Ivana Zeline podijeljeno je na pet operativnih zona. Za svaku zonu zadužena je jedna ekipa zimske službe.


Djelokrug rada zimske službe u operativnim zonama je:

•    strojno čišćenje snijega

•    ručno čišćenje snijega

•    odvoz snijega

•    strojno posipavanje – kameni agregat – sol

•    ručno posipavanje – kameni agregat – sol

•    čišćenje kamenog agregata sa kolnika i javnih površina nakon završetka rada zimske službe

 

Djelokrug rada zimske službe odnosi se na nerazvrstane ceste, ulice i druge javne površine kojima upravlja Grad Sv. Ivan Zelina.

U svim operativnim zonama čišćenje započinje kod dostignute visine snijega od 5 cm.

U slučaju opasnosti od poledice sa posipavanjem se započinje preventivno.

Rad zimske službe započinje 01.11. u tekućoj godini, a završava 31.03. iduće godine.