headerphoto
Početak Javne površine
Javne površine PDF Print E-mail

Odlukom Gradskog vijeća Grada Sv.I.Zeline poslovi održavanja javnih i prometnih površina ugovorom su povjereni trgovačkom društvu Zelinskih komunalija d.o.o. koje preuzimaju obvezu održavanja javnih i cestovnih  površina i to:

  • ručno čišćenje asfaltnih i betonskih javnih površina

  • strojno čišćenje javnih površina (nogostupi, ceste, parkirališta)

  • košnja cestovnih bankina (nerazvrstane ceste na području Grada Sv.I.Zeline)

  • košnja javnih i gradskih zelenih površina

  • održavanje reda i čistoće na autobusnim stajalištima

  • rušenje stabala, šišanje živice i ukrasnog grmlja.