headerphoto
Cjenik pogrebnih usluga PDF Print E-mail

 

C J E N I K

 za prodaju grobnica i grobnih okvira 

 

1.    GROBNICE

Osnovna cijena

PDV 25%

Cijena  (kn)

a) Tip „A“ sa zemljištem (4 mjesta)

19.099,34

4.774,84

23.874,18

b) Tip „B“ sa zemljištem (2 mjesta)

12.991,34

3.247,84

16.239,18

c)  Tip „C“ sa zemljištem (6 mjesta)

21.015,34

5.253,84

26.269,18

 

2.    GROBNI OKVIRI

 

a)    Veliki okvir sa zemljištem

9.563,28

2.390,82

11.954,10

b)    Mali okvir sa zemljištem

7.151,21

1.787,80

8.939,01

 

3.    GROBNO MJESTO

(staro groblje)

 

a)    Običan grob

1.612,00

403,00

2.015,00

 Kupcima grobnih objekata kod gotovinskog plaćanja odobrava se popust od 10%, što znači i umanjenje PDV-a, također za isti postotak.

Plaćanje se može vršiti do najviše 6 (šest) mjesečnih obroka, te se za isto ne odobrava dodatni popust.

Cijene se primjenjuju od  01.03.2012. godine.


 

C J E N I K

 kazete za 4 urne

 

VRSTA GROBNOG OBJEKTA

CIJENA

PDV (25%)

UKUPNA CIJENA 

 KAZETE ZA 4 URNE

3.400,0

850,00 

4250,00 

 

Navedena cijena vrijedi za Gradsko groblje u Sv. I. Zelini.

Na gotovinsko plaćanje odobrava se popust u visini 10 %.

Korisnici grobnog objekta mogu vršiti obročno plaćanje i to najviše do 4 (četiri) rate.

  

C J E N I K

godišnje grobne naknade na groblju u Sv. Ivanu Zelini

Cijena grobne naknade odnosi se na uređenje i održavanje groblja 

 

 

TIP GROBNOG OBJEKTA

OSNOVNA CIJENA

PDV

UKUPNO

1.

Humak - jednostruki

52,00

13,00

65,00

2.

Humak - dvostruki

72,00

18,00

90,00

3.

Humak - trostruki i više

88,00

22,00

110,00

4.

Okvir - jednostruki

72,00

18,00

90,00

5.

Okvir - dvostruki

88,00

22,00

110,00

6.

Okvir - trostruki i više

104,00

26,00

130,00

7.

Grobnica - jednostruka

88,00

22,00

110,00

8.

Grobnica - dvostruka

112,00

28,00

140,00

9.

Grobnica - trostruka i više

136,00

34,00

170,00

10.

Kazeta za urne

44,00

11,00

55,00

Grobna naknada plaća se jednom godišnje, u jednokratnom iznosu tijekom tekuće godine.
Cjenik se primjenjuje od 01.01.2012. godine.

  

C J E N I K

godišnje grobne naknade na mjesnim grobljima 

Cijena grobne naknade odnosi se na uređenje i održavanje groblja

 

TIP GROBNOG OBJEKTA

UKUPNA CIJENA

S PDV-om

1.

Humak - jednostruki

65,00

2.

Humak – dvostruki

90,00

3.

Humak – trostruki i više

110,00

4.

Okvir – jednostruki

90,00

5.

Okvir – dvostruki

110,00

6.

Okvir –trostruki i više

130,00

7.

Grobnica – razna

110,00

 

Grobna naknada plaća se jednom godišnje, u jednokratnom iznosu tijekom tekuće godine.
Cjenik se primjenjuje od 01.01.2012. godine.