headerphoto
Početak Komunalni otpad Odvoz - biootpad
Raspored odvoza biootpada PDF Print E-mail

 

 Odvoz biootpada vrši se zajedno sa miješanim komunalnim otpadom