headerphoto
Javna nabava PDF Print E-mail

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)

Izaberite jednu od stavki menija na lijevoj strani !