headerphoto
Službenik za informiranje PDF Print E-mail
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire društvo ZELINSKE KOMUNALIJE, d.o.o., uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ZELINSKIM KOMUNALIJAMA, d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
  • na adresu: ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., K. Krizmanić 1, 10 380 Sv. I. Zelina
  • na broj faksa: 01/ 2060 – 716
  • putem e-maila: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • osobno dostaviti u: ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., K. Krizmanić 1, Sv. I. Zelina.
Službenik za informiranje:
MARIO KELEBUH, upr.pravnik 
Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 01/2040-750. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.
ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), koji su objavljeni u Narodnim novinama broj 12/14 i 15/14.
Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama „Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15) koje će propisati Povjerenik za informiranje.